c1
21Tháng 7, 2016
TUYỂN DỤNG

Thông tin tuyển dụng: Công ty mở rộng sản xuất nên cần tuyển các vị trí sau 1- Thợ làm cơ khí : 4 người, kinh nghiệm 2 năm trở lên 2- Thợ hàn ,thợ lắp 3- Vận hành máy CNC : 2 người, kinh nghiệm 2 năm trở lên 4- Lao động phổ thông […]

Tác Giả: Viet A CNC
Chuyên Mục:Tin tức
Xem Thêm